Kiedy trzeba wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych (IOD)?

Kiedy trzeba wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych (IOD)?

Co grozi za brak Inspektora Ochrony Danych?

Outsourcing IOD?

Od dnia 25 maja 2018 r. zaczęły w Polsce obowiązywać nowe przepisy. Rozporządzenie Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119) nakłada na podmioty obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych

Kontynuuj czytanie

Czy muszę wprowadzić RODO do Jednoosobowej Działalności Gospodarczej?

RODO dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

RODO obowiązuje bez wyjątków każdego przedsiębiorcę prowadzącego działalność na terenie Unii Europejskiej (nawet odział firmy), zarówno przedsiębiorcę zatrudniającego ponad 500 osób, jak i prowadzącego jednoosobowa działalność gospodarczą. Bez znaczenia jest narodowość, ilość zbieranych danych, to gdzie te dane są przechowywane, a także cel w jakim są przetwarzane.

Kontynuuj czytanie

Jak napisać prawidłowo pozew o rozwód?

Jak napisać pozew o rozwód?

W postepowaniu rozwodowym występują dwie strony. Powodem jest małżonek który żąda rozwodu, pozwanym jest małżonek z którym powód chce się rozwieść. Rozwód może być orzeczony w sytuacji gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków tj. gdy nie ma żadnej nadziei na poprawę stosunków między małżonkami. Rozkład pożycia małżonków zostaje uznany za zupełny, jeśli uległy zerwaniu wszelkie więzy między małżonkami: duchowe, fizyczne i gospodarcze. Taka sytuacja najczęściej zachodzi, gdy jedna osoba od dłuższego czasu mieszka z nowym partnerem, z którym ma wspólne plany życiowe i nie zamierza wracać do swojego małżonka.

Kontynuuj czytanie

Ochrona danych osobowych RODO (dawne GIODO)

Czy wiesz że od maja 2018 r. prawie każda firma musi wprowadzić procedurę ochrony danych osobowych RODO (dawne GIODO) ?

Na chwilę obecną w wyniku uchylenia z dniem 1 stycznia 2012 r. art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, który wyłączał dane osobowe zawarte w ewidencji działalności gospodarczej spod przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ochronie przewidzianej w tej ustawie podlegają obecnie dane osób fizycznych bez względu na to czy osoby te prowadzą działalność gospodarczą, czy też nie. Administrator danych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zobowiązany jest więc do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym obowiązku zgłoszenia zbioru do rejestracji, określonego w art. 40 tej ustawy. Zgłoszenie zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych jest regułą, od której wyjątki zostały wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 1 - 11 ustawy o ochronie danych osobowych. Wyjątki te nie mogą być interpretowane rozszerzająco.

Kontynuuj czytanie

Co zrobić gdy dostaniemy nakaz zapłaty?

Co zrobić gdy dostaniemy nakaz zapłaty?

W sprzeciwie bądź zarzutach od nakazu zapłaty należy wskazać wszystkie twierdzenia, które chcemy podnieść przed Sądem oraz okoliczności faktyczne i dowody na potwierdzenie naszych racji. Sprzeciw wnosimy na formularzu, tylko jeżeli w takiej formie wniesiono pozew (np. postępowanie uproszczone do 20.000,00 zł).

Kontynuuj czytanie

Posiadam stronę internetową - czy musze mieć regulamin?

Regulamin strony internetowej

Rozpoczynając internetową działalność zadajemy sobie pytanie Czy każdy sklep, serwis, serwis aukcyjny, reklamowy, ogłoszeniowy, portal, portal informacyjny, blog, musi posiadać regulamin? Czy regulamin jest obowiązkowy ? Czy taki dokument powinien być zamieszczony na stronach ? Czy każda strona musi mieć regulamin?

Kontynuuj czytanie

Postępowanie nakazowe, upominawcze i uproszczone

Postępowanie nakazowe, upominawcze i uproszczone – w skrócie.

Gdy wyczerpią się wszystkie prawne oraz faktyczne możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu między wierzycielem a dłużnikiem, bądź gdy dłużnik unika, ignoruje albo nie chce podjąć rozmów co do spłaty długu, pozostaje już tylko droga Sądowa. Od nas zależy którą wybierzemy.

Kontynuuj czytanie

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych i funkcjonalnych. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki.