Skip to main content
AUDYT SKLEPU STRONY RODO, prawa konsumenckie, klauzule abuzywne, niedozwolone, system sprzedażowy.
solidna gwarancja jakości
 • Dokumentacja RODO jest dopasowana pod daną działalność.
 • Jako jedyni ubezpieczamy współpracujących z nami Radców prawnych i Adwokatów, na solidną gwarancję finansową - 1 miliona euro (Każdy włącznie).
 • Nasze dokumentacje przygotowują wyłącznie specjaliści posiadający tytuł Adwokata bądź Radcy prawnego.
 • Zapewniamy pełne zabezpieczenie prawne na rynku E-commerce.
 • Efekt będzie szybki i bez wysiłku – 100 % firm stosujących się do naszych wytycznych przechodziło pozytywnie kontrole GIODO i UOKiK-u.
 • Gwarancja, aktualizacja i wsparcie przez 12 miesięcy.
Dlaczego zostawiamy konkurencję w tyle? Nasi prawnicy posiadają profesjonalne tytuły adwokata bądź radcy prawnego, ciągle się doskonalą, a kontakt z blisko 1000 Sprzedawców pozwala na ciągłe poznawanie problemów prawnych związanych z prowadzeniem sklepu internetowego. Jesteśmy firmą nowoczesną, nastawioną na bezpieczeństwo klienta. Posiadamy bogaty wachlarz usług.

AUDYT SKLEPU / STRONY

RODO, PRAWA KONSUMENCKIE, KLAUZULE ABUZYWNE


Audyt LEGATO spełnia standardy ustalone przez komisje UE ds. RODO, oraz Grupy roboczej art. 29, standardy m.in. ENISA, PN-ISO/IEC 27005, PN-ISO/IEC 27002, GIODO oraz pozostałych europejskich organów nadzorczych Unii Europejskiej. Audyt oparty jest na licencji i jest objęty certyfikatem LEGATO
Zgodnie z art. 83 RODO -  brak spełnienia wymagań co do regulacji ochrony danych osobowych, może być zagrożony karą finansową do 10 milionów EURO a nawet do 20 milionów EURO.
pakiet zawiera:
 • przeprowadzenie zdalnej analizy podmiotu wraz z raportem podsumowującym zgodność z RODO;
 • Badanie blisko 300 kryteriów zgodności z ponad 25 aktami prawnymi, wytycznymi i standardami organów nadzorczych Unii Europejskiej, pozwalające poznać kondycję prawną każdej działalności;
 • audyt przeprowadzany pod kątem zgodności z RODO przez doświadczonych prawników specjalizujących się w obsłudze sklepów internetowych;
 • indywidualny kontakt z prawnikiem;
 • możliwość zadawania bezpośrednich pytań i rozwiązywania konkretnych problemów prawnych;
 • audyt obejmuje stronę sklepu internetowego, stosowane zgody (checkboxy) oraz regulamin i politykę prywatności stosowane w sklepie internetowym;
 • sprawdzenie spójności zgód z polityką prywatności i potwierdzenie poprawności komunikatu dot. plików Cookies;
 • przykładowe treści okienek typu checkbox, opracowanie wzoru klauzul umownych jakie powinny zostać zamieszczone w umowach powierzenia przetwarzania danych między Zleceniodawcą a podmiotami przetwarzającymi w rozumieniu art. 28 RODO;
 • Precyzyjne zalecenia;
 • dokonanie w ramach audytu weryfikacji klauzul informacyjnych;
 • klauzule zgód zgodne z wymaganiami RODO w zakresie prawidłowości przyjętych podstaw prawnych przetwarzania danych;
 • analiza prawna podstaw pranych przetwarzania danych osobowych wg UE RODO;
 • weryfikacja obowiązku powołania powołanie IOD;
 • ukierunkowanie wszystkich aspektów wdrożenia RODO w podmiocie i wyeliminowanie kluczowego ryzyka za pomocą rozpisania wytycznych do wdrożenia;
 • audyt oparty o precyzyjne standardy wytycznych komisji UE, Grupy roboczej art. 29, standardów m.in. ENISA, PN-ISO/IEC 27005, PN-ISO/IEC 27002, GIODO oraz europejskich organów nadzorczych;
 • najnowsze elementy procedury ochrony danych wg Rozporządzenia RODO UE;
 • certyfikat zgodności z prawem dokumentacji na 12 miesięcy;
 • weryfikacja spełnienia przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych w firmie;
 • weryfikacja stosowanych klauzul informacyjnych i ich rozszerzenie w celu dostosowania do przepisów RODO;
 • weryfikacja stosowanych zgód i ich modyfikacja w celu dostosowania do przepisów RODO oraz pozostałych przepisów prawa;
 • weryfikacja podlegania obowiązkowi prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora;
 • weryfikacja podlegania obowiązkowi wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych;
 • weryfikacja stosowanych umów powierzenia i ich uzupełnienie w celu dostosowania do przepisów RODO;
 • weryfikacja zgodności przekazywania danych osobowych do państw trzecich,
 • weryfikacja dokumentów pod kątem klauzul informacyjnych, zgód i polityk prywatności;
 • analiza możliwości realizacji nowych obowiązków administratora i praw podmiotów danych;
 • rekomendacje w zakresie realizacji Privacy by Design i by Default;
 • identyfikacja i weryfikacja zasobów teleinformatycznych oraz ich zabezpieczeń;
 • sformułowanie wytycznych pod kątem dostosowania aktualnego modelu ochrony danych osobowych do wymagań RODO w formie raportu;
 • Atest Konsumenta.
Tagi: audyt gdpr, Audyt sklepu internetowego pod kątem RODO, audyt przetwarzania danych, audyt sklepu pod kątem rodo, audyt sklepu rodo, Audyt zgód (checkboxów) w sklepie internetowym pod kątem RODO, checkbox rodo, gdpr, polityka prywatności zgodna z rodo, RODO audyt, regulamin sklepu internetowego rodo, rodo sklep internetowy, rodo w sklepie internetowym, sklep internetowy rodo, sklep internetowy zgodny z rodo, treść checkboxów rodo, wsparcie prawne sprzedawcy