Skip to main content

WYPADKI W ROLNICTWIE

LEGATO - Wysokie odszkodowania za wypadki w rolnictwie.

LEGATO - Wysokie odszkodowania za wypadki w rolnictwie.

Rolnictwo jest bardzo wymagającym rodzajem pracy, o wysokim ryzyku pojawienia się wypadku. Praca przy żniwach, wypadki z udziałem pojazdów mechanicznych, wypadki w gospodarstwie rolnym. Wszyscy rolnicy zgodnie z prawem mają obowiązek posiadać ubezpieczenie (tzw. ubezpieczenie rolnicze) dlatego też mogą ubiegać się o odszkodowanie.
Nasza Kancelaria Prawna LEGATO specjalizuje się w reprezentowaniu poszkodowanych w wypadkach, wieloletnie doświadczenie (ponad 1000 spraw) oraz znajomość przepisów prawa w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych pozwala uzyskać jak największe świadczenia od ubezpieczycieli.
Ubezpieczenie to może dotyczyć wypadków nie tylko z winy właściciela polisy, ale również i innych osób będących w gospodarstwie i pracowników pracujących na nim. Odszkodowanie może więc pokrywać większość szkód jakie wydarzyły się w gospodarstwie. Wparcie adwokata lub radcy prawnego zdecydowanie zwiększa szanse na prawidłowe przeprowadzenie dochodzenia w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym i uzyskaniu od ubezpieczyciela satysfakcjonującej kwoty.
Zgodnie z prawem tj. Art. 50.1. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK - "Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.", oraz z Art. 50.2. ust. 1 stosuje się również, jeżeli szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego."
Odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje w chwili śmierci osoby, uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia i w przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia mienia. W zależności od strat, Poszkodowany i jego bliscy ma prawo żądać różnych świadczeń od swojego ubezpieczyciela

O jakie środki możesz się ubiegać?

Zadośćuczynienie - są to środki za poniesione straty psychiczne, zdrowotne, majątkowe za doznane krzywdy. Zadośćuczynienie może mieć różną wysokość i zależy od trudno mierzalnych czynników. Dlatego też, kluczowym jest tu wybrać dobrego adwokata, który pomoże Ci w dochodzeniu swoich praw. Wpływ na zadośćuczynienie może mieć:
 • rodzaj, charakter, intensywność i czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych (np. pobyt w szpitalu, bolesność i długotrwałość zabiegów, dokonywane operacje, konieczne dodatkowe leczenie, utrzymujący się ból, itp.),
 • nieodwracalność następstw wypadku,
 • rokowania na przyszłość (polepszenie lub pogorszenie stanu zdrowia),
 • negatywne zmiany w psychice wywołane chorobą,
 • utrata szans na normalne życie i rozwój zainteresowań,
 • utrata perspektyw na przyszłość,
 • poczucie bezradności i nieprzydatności społecznej (związane m.in. z koniecznością korzystania z opieki osób trzecich, utratą zdolności zarobkowania, możliwości rozwoju zawodowego i osobistego).

Poza zadośćuczynieniem może przysługiwać Ci:

 • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – koszty leczenia, zakup leków, rehabilitację, specjalistyczną dietę, pobyt w szpitalu, środki opatrunkowe, sprzęt ortopedyczny, dojazd do placówek medycznych;
 • odszkodowanie za utracony dochód;
 • zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego;
 • renta wyrównawcza – to rekompensata z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej;
 • zwrot wszystkich kosztów poniesionych z powodu wypadku;
 • zwrot kosztów pogrzebu.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy na darmową poradę prawną, w której pokażemy Ci wszystkie kroki które powinieneś podjąć by dostać odszkodowanie. Nasi prawnicy są otwarci na pomoc.

Zostałeś poszkodowany?

Opisz nam swoją sprawę. Weryfikacja jest całkowicie bezpłatna.

Imię i nazwisko *
E-mail *
Miejscowość *
Telefon *
Opis zdarzenia
0 (Min. 0 Znaków)
Akceptuję Regulamin oraz Politykę Prywatności Kancelarii Legato.
Dodaj załącznik
Przeglądaj pliki No file chosen