Skip to main content
solidna gwarancja jakości
 • Dokumentacja RODO jest dopasowana pod daną działalność.
 • Jako jedyni ubezpieczamy współpracujących z nami Radców prawnych i Adwokatów, na solidną gwarancję finansową - 1 miliona euro (Każdy włącznie).
 • Nasze dokumentacje przygotowują wyłącznie specjaliści posiadający tytuł Adwokata bądź Radcy prawnego.
 • Zapewniamy pełne zabezpieczenie prawne na rynku E-commerce.
 • Efekt będzie szybki i bez wysiłku – 100 % firm stosujących się do naszych wytycznych przechodziło pozytywnie kontrole GIODO i UOKiK-u.
 • Gwarancja, aktualizacja i wsparcie przez 12 miesięcy.
Dlaczego zostawiamy konkurencję w tyle? Nasi prawnicy posiadają profesjonalne tytuły adwokata bądź radcy prawnego, ciągle się doskonalą, a kontakt z blisko 1000 Sprzedawców pozwala na ciągłe poznawanie problemów prawnych związanych z prowadzeniem sklepu internetowego. Jesteśmy firmą nowoczesną, nastawioną na bezpieczeństwo klienta. Posiadamy bogaty wachlarz usług.

SZKOLENIE W FIRMIE

DLA RODO (GDPR), IODO, ADO


Szkolenie LEGATO spełnia standardy ustalone przez komisje UE ds. RODO, oraz Grupy roboczej art. 29, standardy m.in. ENISA, PN-ISO/IEC 27005, PN-ISO/IEC 27002, GIODO oraz pozostałych europejskich organów nadzorczych Unii Europejskiej. Dokumentacja jest oparta na licencji i jest objęta certyfikatem LEGATO
Zgodnie z art. 83 RODO -  brak spełnienia wymagań co do regulacji ochrony danych osobowych, może być zagrożony karą finansową do 10 milionów EURO a nawet do 20 milionów EURO.
Zapoznanie pracowników przetwarzających dane osobowe z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) stanowi jeden z wymogów określonych w tych wyżej wymienionych przepisach.
Odpowiedni poziom wiedzy pracowników przetwarzających dane osobowe klientów jest ważnym elementem ochrony danych osobowych. Oferujemy specjalistyczne szkolenia z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa, które pozwolą pracownikom uzupełnić wiedzę i zrozumieć zawiłości dotyczące ochrony danych osobowych w praktyce. 

Przykładowy program szkolenia:

1. Terminy i definicje dotyczące ochrony danych osobowych:
 • dane osobowe, w tym dane wrażliwe, karne
 • przetwarzanie danych osobowych, rodzaje i sposoby
 • co to jest zbiór danych osobowych, kto go tworzy
 • obowiązki pracownika
 • obowiązki osoby nadzorującej
 • administrator danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji
 • system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych:
 • podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych,
 • co się zmieniło wraz z RODO
 • wykonywanie procedury oceny ryzyk - (DPIA)
 • realizacji prawa do bycia zapomnianym i profilowania
 • obowiązki informacyjne ciążące na administratorze danych,
 • kto może przetwarzać dane osobowe
 • powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 • ochrona danych osobowych, środki i procedury
 • prawa osób, których dane osobowe dotyczą,
 • zasady zabezpieczenia danych osobowych w praktyce
 • polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych
 • instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
 • środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,
 • praktyczne zagadnienia naruszeń i incydentów dotyczących bieżącego przetwarzania danych osobowych,
 • przepisy karne.
Tagi: Inspektor ochrony danych, szkolenie RODO, szkolenie GDPR, szkolenie, IODO, szkolenie ADO, szkolenie odo, audyt gdpr, ABi, ADO, ODO, Audyt sklepu internetowego pod kątem RODO, tanie szkolenie rodo, szkolenie giodo, szkolenie z ochrony danych osobowych, audyt przetwarzania danych, IOD outsourcing, szkolenie UE RODO, szkolenie z rozporządzenia unii europejskiej, Audyt zgód (checkboxów) w sklepie internetowym pod kątem RODO, checkbox rodo, gdpr, polityka prywatności zgodna z rodo, funkcja inspektora ochrony danych osobowych, RODO audyt, funkcja IOD, sprawowanie funkcji IOD, rodo sklep internetowy, wsparcie prawne sprzedawcy