Skip to main content

Rzetelny prawnik

w województwie łódzkim

Prawo rodzinne

Potrzebujesz pomocy w sprawach rodzinnych? Nasza działalność obejmuje szeroki wachlarz usług z zakresu prawa rodzinnego. Dla Ciebie przygotujemy pozew o rozwód lub separację, pismo o ustanowienie alimentów wskazując jak określić zdolności zarobkowe i potrzeby dziecka, a także pismo o ustanie obowiązku alimentacyjnego a w przypadku zmiany stosunków majątkowych wniosek o jego obniżenie. Gdy dobro dziecka jest zagrożone pomożemy w stworzeniu wniosku o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. Reprezentujemy również w sprawach o ubezwłasnowolnienie i opiekę, ustanowienie kurateli. W przypadku rozwodu przygotujemy sprawnie i kompleksowo potrzebną dokumentację. Będziemy Ci również towarzyszyć w postępowaniach przed sądami.
Zapytaj o ofertę a Rzetelny prawnik w okolicy bezpłatnie skontaktuje się z Tobą.

Prawo karne

potrzebujesz obrońcy lub pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego? Jeśli tak serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami. Reprezentujemy naszych klientów od postępowania przygotowawczego do I i II instancji procesu karnego. Specjalnie dla Ciebie przygotowujemy pisma inicjujące postępowanie karne (zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, akt oskarżenia) jak również pisma w ramach toczącego się postępowania (wnioski dowodowe, apelacje, kasacje, zażalenia) Przygotujemy również pisma o odroczenie sprawy, przerwę w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Zapytaj o ofertę a Rzetelny prawnik w okolicy bezpłatnie skontaktuje się z Tobą.

Prawo cywilne

Ktoś narusza twoje dobra osobiste? Pragniesz wynająć mieszkanie i nie wiesz jak skonstruować umowę? A może potrzebujesz porady w przypadku nieuczciwego traktowania przez sprzedawcę? Nasi prawnicy świadczą profesjonalną pomoc w zakresie prawa cywilnego. Nasze usługi obejmują sporządzanie pism procesowych (pozwów, wniosków), sporządzanie umów oraz ich opiniowanie. Nasze działanie obejmuje również reprezentację Klienta w trakcie postępowania sądowego na każdym etapie procesu. Prowadzimy sprawy w zakresie m.in - ochrony dóbr osobistych w przypadku ich naruszania, - sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za czyny niedozwolone, - sprawy alimentacyjne, - ustanowienie władzy rodzicielskiej, ustanowienie kontaktów, - rozwodów, - prawa autorskiego, - prawa konsumenckiego, - obrotu nieruchomościami w tym: zawieranie umowy sprzedaży nieruchomości, najem lokalu a także rozstrzyganie sporów wynikających z zasiedzenia, służebności, zniesienia współwłasności, - prawa spadkowego.
Zapytaj o ofertę a Rzetelny prawnik w okolicy bezpłatnie skontaktuje się z Tobą.

Prawo gospodarcze

chciałbyś założyć własną działalność gospodarczą? Nie wiesz jak przekształcić spółkę jednoosobową w spółkę cywilną lub spółkę handlową? Nie martw się, nasi prawnicy służą pomocą. Co więcej oferujemy również przygotowanie oraz opiniowanie umów handlowych i kontraktów. Przygotujemy oraz zaopiniujemy wszelkie dokumenty związane z bieżącą działalnością gospodarczą (regulaminy, statuty) Przeprowadzimy Cię przez proces założenia spółki cywilnej lub handlowej, jej przekształcenie oraz likwidację łącznie z reprezentacją przed sądami rejestrowanymi KRS. Poza tym udzielamy wsparcia procesowego w sprawach z zakresu prawa gospodarczego.
Zapytaj o ofertę a Rzetelny prawnik w okolicy bezpłatnie skontaktuje się z Tobą.

Prawo administracyjne

Zakres usług kancelarii LEGATO obejmuje również stosunki jakie powstają pomiędzy podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Nasi prawnicy pomogą Ci w zakresie: - sporządzania wniosków o nadanie koncesji i zezwoleń, - sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych, w tym także skarg i zażaleń na decyzje wydane przez organy administracji publicznej, - sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych, - sporządzanie wniosków o wszczęcie, wznowienie postępowania administracyjnego. Nasza działalność obejmuje również reprezentację przed sądami administracyjnymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wspieramy naszych Klientów od początku procesu przez wszystkie instancje. Reprezentujemy również interesy Klientów przed organami administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego. Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy i wsparcia w zakresie prawa administracyjnego zarówno w zakresie prawa materialnego jak i procesowego skontaktuj się z naszymi Prawnikami.
Zapytaj o ofertę a Rzetelny prawnik w okolicy bezpłatnie skontaktuje się z Tobą.

Prawo e-commerce

marzysz o swoim własnym e-biznesie? A może już posiadasz i potrzebujesz porady prawnej? Nasz kancelaria gwarantuje pełne wsparcie branży e-commerce, start - upów, przedsiębiorstw IT. Pomożemy w stworzeniu sklepu internetowego, którego działalność będzie prawidłowa pod względem formalno – prawnym. Przygotujemy regulaminy, politykę prywatności oraz dokumentację związaną z ochroną danych osobowych. Zapewniamy również kompleksową obsługę w zakresie ochrony znaków towarowych, a w przypadku naruszenia praw autorskich przygotujemy odpowiednie pisma wzywające do zapłaty oraz zaprzestania naruszeń.
Zapytaj o ofertę a Rzetelny prawnik w okolicy bezpłatnie skontaktuje się z Tobą.

Prawo konsumenckie

Konsumencie! Chcesz znać swoje prawa? Nasza kancelaria oferuje szeroki zakres usług zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów prawnych. Będziemy Ci towarzyszyć zarówno na etapie reklamacji jak i podczas postępowania sądowego oraz reprezentacji przed Prezesem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli trafiłeś na wadliwy produkt i chcesz go zareklamować pomożemy Ci w zakresie sprzedaży konsumenckiej i roszczeń z nią związanych. Pomożemy Ci w odstąpieniu od umowy zawartej na miejscu oraz na odległość, oraz przedstawimy jak złożyć reklamację w ramach rękojmi. Dla Ciebie przeanalizujemy umowę oraz regulaminy pod kątem ochrony praw konsumenta (klauzul
abuzywnych) oraz wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przygotujemy wzorce umów i regulaminów świadczenia usług w obrocie konsumenckim.
Zapytaj o ofertę a Rzetelny prawnik w okolicy bezpłatnie skontaktuje się z Tobą.

Obsługa prawna

potrzebujesz osoby do kompleksowej obsługi prawnej swojej firmy? Nasza kancelaria zapewnia najwyższej jakości obsługę prawną firm. Przygotujemy dla Ciebie projekty umów i aktów wewnętrznych firm. Wydamy opinie prawną, oraz przeanalizujemy umowy pod kątem zgodności z prawem. Udzielamy pomocy prawnej w procedurze przetargowej oraz w relacji pracodawca pracownik. Nasza działalność obejmuje również reprezentacje przed sądami .
Zapytaj o ofertę a Rzetelny prawnik w okolicy bezpłatnie skontaktuje się z Tobą.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku spędza ci sen z powiek? Dla nas nie stanowi żadnego problemu. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie prawnego wdrożenia RODO. Nasi prawnicy przygotują wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych dostosowane do działalności klienta.
Zapytaj o ofertę a Rzetelny prawnik w okolicy bezpłatnie skontaktuje się z Tobą.

Ochrona danych osobowych

zastanawiasz się jak wdrożyć RODO w firmie? Pomożemy w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Stworzymy projekty dokumentów związanych z ochroną danych osobowych: polityki prywatności, rejestru przetwarzania danych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, polityki bezpieczeństwa, wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wzoru ewidencji osób upoważnionych. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu administracyjnym przed GIDO oraz w toku kontroli prowadzonej przez GIODO. Oferujemy również analizę zgodności umów z przepisami o ochronie danych osobowych, oraz sporządzenie analiz prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Reprezentujemy również naszych Klientów w przypadku sporów.
Zapytaj o ofertę a Rzetelny prawnik w okolicy bezpłatnie skontaktuje się z Tobą.