Skip to main content

ODSZKODOWANIE Z OC ZA WYPADEK KOMUNIKACYJNY – ROZSTRÓJ ZDROWIA

LEGATO - Wysokie odszkodowania z OC sprawcy kolizji – rozstrój zdrowia.

LEGATO - Wysokie odszkodowania z OC sprawcy kolizji - rozstrój zdrowia.

W wyniku kolizji często dochodzi do rozstroju zdrowia lub naruszenia czynności narządów ciała. Każdy poszkodowany ma prawo zażądać odszkodowania z OC sprawcy kolizji. Wysokie świadczenia pieniężne pomagają szybko wrócić do sprawności i ZDROWIA sprzed wypadku.
Powrót do pełnej sprawności jest możliwy bardzo często tylko dzięki odszkodowaniu z OC sprawcy wypadku. Nasza Kancelaria Prawna LEGATO specjalizuje się w reprezentowaniu poszkodowanych w wypadkach, wieloletnie doświadczenie (ponad 1000 spraw) w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych pozwala uzyskać jak największe świadczenia pieniężne od ubezpieczycieli.
Należy pamiętać że odszkodowanie z OC sprawcy wypadku przysługuje także bliskim zmarłego poszkodowanego. Za stratę członka rodziny, zasadnym jest dochodzenie świadczeń odszkodowawczych, od ubezpieczyciela jako rekompensata ogromu cierpienia oraz znacznych kosztów chociaż by pochówku.
Nasza Kancelaria Specjalizuje się w uzyskiwaniu świadczeń od Towarzystw Ubezpieczeniowych i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego także w innych sytuacjach niż wypadki komunikacyjne.

Rodzaje wypadków, w związku z którymi nastąpiła śmierć osoby bliskiej:

 • wypadek komunikacyjny
 • wypadek w rolnictwie
 • wypadek w pracy
 • błąd medyczny
 • inne wypadki.

Poszkodowani - osoby bliskie w wypadku:

 • Małżonek
 • Dzieci, wnuki
 • Rodzice, Dziadkowie
 • Rodzeństwo
 • Konkubenci
 • Inne osoby bliskie

Wieloletnie doświadczenie naszej Kancelarii wskazuje, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe świadomie oferują poszkodowanym rażąco zaniżone odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Odszkodowania bardzo często są zaniżone nawet o co najmniej 70%!

Dla naszych Klientów dochodzimy w ramach ubezpieczenia OC sprawcy następujące świadczenia:

 • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – koszty leczenia, zakup leków, rehabilitację, specjalistyczną dietę, pobyt w szpitalu, środki opatrunkowe, sprzęt ortopedyczny, dojazd do placówek medycznych;
 • zadośćuczynienie – środki pieniężne rekompensujące doznany ból i cierpienie na skutek wypadku;
 • odszkodowanie za utracony dochód;
 • zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego;
 • renta wyrównawcza – to rekompensata z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej;

Na wysokość świadczeń ma wpływ:

 • rodzaj, charakter, intensywność i czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych (np. pobyt w szpitalu, bolesność i długotrwałość zabiegów, dokonywane operacje, konieczne dodatkowe leczenie, utrzymujący się ból, itp.),
 • nieodwracalność następstw wypadku,
 • rokowania na przyszłość (polepszenie lub pogorszenie stanu zdrowia),
 • negatywne zmiany w psychice wywołane chorobą,
 • utrata szans na normalne życie i rozwój zainteresowań,
 • utrata perspektyw na przyszłość,
 • poczucie bezradności i nieprzydatności społecznej (związane m.in. z koniecznością korzystania z opieki osób trzecich, utratą zdolności zarobkowania, możliwości rozwoju zawodowego i osobistego).

Zostałeś poszkodowany?

Opisz nam swoją sprawę. Weryfikacja jest całkowicie bezpłatna.

Imię i nazwisko *
E-mail *
Miejscowość *
Telefon *
Opis zdarzenia
0 (Min. 0 Znaków)
Akceptuję Regulamin oraz Politykę Prywatności Kancelarii Legato.
Dodaj załącznik
Przeglądaj pliki No file chosen