Skip to main content

LEGATO - ODSZKODOWANIE Z OC ZA ŚMIERĆ W WYPADKU SAMOCHODOWYM

LEGATO - Wysokie odszkodowania za śmierć osoby bliskiej.

LEGATO - Wysokie odszkodowania za śmierć osoby bliskiej.

Wypadek samochodowy jest traumatycznym przeżyciem dla bliskich i całej rodziny i dlatego MASZ PRAWO ubiegać się o odszkodowanie. Pomoże Ci ono w rozwiązywaniu kwestii związanych z godnym pochowaniem osoby zmarłej oraz pozwoli Twojej rodzinie żyć na podobnym poziomie egzystencji jak przed wypadkiem. To ważne. Zwłaszcza kiedy to praca zmarłego była jedynym źródłem utrzymania.
Nasza Kancelaria Prawna LEGATO specjalizuje się w reprezentowaniu poszkodowanych i ich bliskich w wypadkach, wieloletnie doświadczenie (ponad 1000 spraw) oraz znajomość przepisów prawa w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych pozwala wywalczyć jak największe świadczenia od ubezpieczycieli.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

 • Członkowie rodziny
 • Parter żyjący np. w konkubinacie

Kiedy możesz się ubiegać o odszkodowanie?

 • Kiedy pogorszyły się warunki finansowe rodziny po wypadku
 • Kiedy nastąpiło „znaczne pogorszenie sytuacji życiowej” dla Ciebie i twojej rodziny. Nie tylko finansowe. Jest to np. trauma, kwestie psychiczne, brak rodzica dla dzieci.
 • Przysługuje Państwu także zadośćuczynienie.

Występuje kilka rodzajów świadczeń, które mogą Ci przysługiwać:

 • W pierwszej kolejności odszkodowanie to zwrot kosztów pogrzebu (wraz ze wszystkimi kwestiami organizacyjnymi tj. koszt opłacenia mszy pogrzebowej, przewóz trumny itp.) oraz leczenia, nawet jeśli było niecelowe bądź nieskuteczne.
 • Odszkodowanie z tytułu pogorszenia stopy sytuacji życiowej.
 • renta, która rekompensuje np. brak alimentów, jeżeli ofiara miała zasądzony obowiązek ich wypłacania. Ważnym faktem jest to iż jest ona wypłacana regularnie np. co miesiąc i jest przyznawana pomimo wypłacanego odszkodowania z ZUS. To może być duże udogodnienie.
 • Zadośćuczynienie za śmierć

Od czego zależy wysokość świadczenia?

 • rodzaj, charakter, intensywność i czas trwania cierpień psychicznych nieodwracalność następstw wypadku,
 • negatywne zmiany w psychice wywołane traumą,
 • stopień uszczerbku psychicznego dla bliskich,
 • utrata perspektyw na przyszłość (utrata żywiciela),
 • poczucie bezradności i nieprzydatności społecznej (utrata osoby bliskiej),
 • od stopnia pokrewieństwa,
 • wysokość zarobków zmarłego.

Jak możesz ubiegać się o wyżej wymienione świadczenia?

Nasi profesjonalni prawnicy mają w tym wieloletnie doświadczenie. Zapewniamy komfort podczas całego postępowania, wiedząc jakim przeżyciem jest dla rodziny wypadek i śmierć osoby bliskiej. Wychodzimy z przekonania, iż dobro klienta jest najważniejsze.

Dlaczego warto ubiegać się o takie środki na drodze sądowej?

Ponieważ możesz odwoływać się od każdej decyzji wtedy, kiedy efekt sprawy nie jest dla Ciebie zadawalający. Z doświadczeń naszych klientów często wynika, iż Sąd przyznaje wyższe kwoty niż propozycje ubezpieczyciela, który kieruje się swoją polityką finansową.

Zostałeś poszkodowany?

Opisz nam swoją sprawę. Weryfikacja jest całkowicie bezpłatna.

Imię i nazwisko *
E-mail *
Miejscowość *
Telefon *
Opis zdarzenia
0 (Min. 0 Znaków)
Akceptuję Regulamin oraz Politykę Prywatności Kancelarii Legato.
Dodaj załącznik
Przeglądaj pliki No file chosen