Skip to main content

Zakres usług

- Potrzebujesz konkretnego, rzeczowego prawnika, który wszystko wyjaśni od a do z, a także nieustępliwie będzie bronił i dochodził twoich praw przed Sądem bądź innym organem Państwowym?

- Nie masz czasu lub nie wiesz jak zabrać się za napisanie pozwu, apelacji bądź innego pisma, a może boisz się że popełnisz jakiś "katastrofalny" w skutkach błąd?

- Prowadzisz działalność i nie masz czasu na prawne zawiłości ?

Zakres usług

Odszkodowania

Podejmujemy się dochodzenia i egzekwowania odszkodowań od ubezpieczycieli a także osób prywatnych. Świadczymy pomoc zarówno na etapie przedsądowym jak i Sądowym przed każdą instancją Sądów Polskich.

Oferta E-Commerce

Oferta dla biznesu w internecie, audyty sklepów internetowych, regulaminy sprzedaży, wsparcie prawne sprzedawców.

Zadośćuczynienia

Podejmujemy się dochodzenia i egzekwowania zadośćuczynienia od ubezpieczycieli a także osób prywatnych. Świadczymy pomoc zarówno na etapie przedsądowym jak i Sądowym przed każdą instancją Sądów Polskich.

Obsługa przedsiębiorstw oraz instytucji

Funkcjonowanie firm małych i średnich, fundacji i stowarzyszeń oraz korporacji, niesie ze sobą specyficzne zadania. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i mamy świadomość jakie problemy stają przed małą firmą, a jakie przed wielką korporacją czy też nastawioną prospołecznie fundacją.

Między innymi zajmujemy się:
 • obsługą prawna przedsiębiorców;
 • udzielaniem wskazówek i porad w zakresie wyboru formy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rejestrowaniem spółek, dokonywaniem zmian w umowie spółki, przekształcaniem oraz wykreślaniem spółek handlowych w Krajowym Rejestrze Sadowym;
 • profesjonalnym wypełnianiem: wniosków do KRS, wniosków nowych i po postanowieniach sądowych, uzupełnianiem wniosków, wnioskami aktualizacyjnymi;
 • reprezentacją w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i prawa pracy;
 • reprezentacją dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym;
 • prowadzeniem egzekucji komorniczych;
 • egzekwowaniem pieniędzy od ubezpieczycieli na etapie Sądowym jak i przed Sądowym, ugodowym oraz arbitrażowym;
 • przygotowywaniem pism i prowadzeniem korespondencji w imieniu klienta z innymi podmiotami gospodarczymi i instytucjami;
 • analizą i opiniowaniem dostarczonych tekstów prawnych w sposób zrozumiały i wyczerpujący;
 • przygotowywaniem i opiniowaniem umów cywilnych;
 • zgłaszaniem wniosków o upadłość przedsiębiorstw;
 • księgami wieczystymi;
 • hipoteką;
 • lokalami spółdzielczymi;
 • rejestrem dłużników niewypłacalnych.

Obsługa klientów indywidualnych

W ramach świadczonych przez zespół Kancelarii usług mieści się doradztwo w sprawach indywidualnych. Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie negocjacji, jak i na każdym etapie postępowania procesowego przed Sądem powszechnym jak i arbitrażowym a także przed innymi organami władzy państwowej.

Między innymi zajmujemy się:
 • prawem cywilnym
 • odszkodowaniami powypadkowymi od ubezpieczycieli na etapie Sądowym jak i przed Sądowym, ugodowym oraz arbitrażowym.
 • prawem karnym
 • prawem rodzinnym
 • rozwodami, sprawami spadkowymi (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, nieważność testamentu itp.), podziałem majątku
 • prawem upadłościowym - upadłość konsumencka
 • prawem administracyjnym